web 2.0

"Viuràs mentre algú vegi i senti i això pugui viure i et doni vida".
William Shakespeare a
Sonets d'amor.

Pensem en les autopies de Tomás Moro. Imagine. El maestro es innovador.
La vida és real quan les il•lusions familiars i les amicals s'obren cada dia com un ventall que mai es tanca.

Sunday, April 15, 2012

Associació Catalana de Dislèxia: Estudis continuats

Estudis al día per a les escoles i instituts en aquest moment del curs 2011-2012

"La detecció precoç de la dislèxia"  I més al web.
"La dislèxia és una dificultat significativa i persistent que afecta les habilitats lingüístiques associades a la lectura i a l'escriptura, especialment a la discriminació fonològica, la descodificació, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüènciació.
Es manifesta com una dificultat d'automatització de la lectura, problemes d'ortografia i, de vegades, també del càlcul aritmètic.
Les causes de la Dislèxia no s'han de buscar en el quocient intel.lectual, ni en la situació emocional o sociocultural de la persona afectada".

Recomanat per Antoni Perulles i Rull.

Recursos no universitarios on line

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/comprensio/index.htm

http://blocs.xtec.cat/materialsweb/

Indefensión aprendida (subtitulado)

http://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM&feature=player_embedded

Unitats didàctiques per a ensenyar a comprendre i produir textos de diferents àrees del currículum en tots els formats, organitzades en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundaria Obligatòria, Batxillerat. (en castellà)La competència lingüística a totes les àreesLlegim amb parellesContes matemàtics Mati y sus mateaventurasMaterial i propostes didàctiques que poden ajudar en la pràctica de la lectura a l'aula.

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

Blog con numerosos recursos educativos totalmente accesibles y gratuitos.

http://orientacionandujar.wordpress.com/

No comments: